Confidențialitate

1. Datele personale ale Utilizatorului se prelucrează în conformitate cu Legea Republicii Moldova «despre protejarea datelor personale» №133 din 08.07.2011.
2. La înregistrarea pe Site-ul New Kids, Utilizatorul prezintă următoarele informații: Numele, adresa electronică, numărul de contact, adresa livrării.
3. Prezentînd datele sale personale la înregistrarea Comenzii, Utilizatorul acceptă prelucrarea acestor de New Kids, inclusiv în scopul executării de către New Kids a obligațiunilor fața de Utilizator în cadrul prezentului Acord, în scopul informării  Utilizatorilor despre serviciile sale, în scopul promovării produselor și serviciilor New Kids, efectuării anchetei electronice și sms, controlului acțiilor de marcheting, mentenanței clientela, organizării livrării produselor, petrecerea tombolei a premiilor între Utilizatori, controlul satisfacției Utilizatorului precum și calitatea serviciilor prestate de New Kids.
4. Sub prelucrarea datelor personale se înțelege orice acțiune (operațiune) sau complexul acțiunilor (operațiunilor), efectuate cu utilizarea mijloacelor de automatizare sau fără utilizarea astfel de mijloace cu datele personale, inclusiv colectarea, înscrierea, sistematizarea, acumularea, stocarea, actualizarea (modificare, update), extragerea, utilizarea, transmiterea (inclusiv transmiterea părților terțe, fără a exclude transmiterea transfrontieră, în cazul în care necesitatea în aceasta a apărut în timpul executării obligațiunilor) depersonalizare, blocare, eliminare, distrugerea datelor personale.
5. New Kids este în drept să transmită cu acordul Utilizatorului pe e-mail și/sau telefon mobil mesaje informative și publicitare. Utilizatorul este în drept să refuze primirea informațiilor date fără a explica motivul refuzului. Mesaje de serviciu, care informează Utilizatorul despre Comanda și etapele prelucrării a acestei sunt trimise automat, și nu pot fi respinse de către Utilizator.
6. New Kids este în drept să utilizeze tehnologia «cookies». «Cookies» nu conține informații confidențiale, și New Kids este în drept să transmită informații despre «cookies» Partenerilor, agenților și părților terțe, care au acorduri încheiate cu New Kids, pentru executarea obligațiunilor fața de Utilizator și în scopul statisticii și optimizării mesajelor publicitare.
7. New Kids primește informații despre adresa–ip a vizitatorului Site-ului www.New Kids.md. Informațiile date nu sunt utilizate pentru identificarea persoanei. New Kids nu poartă răspundere pentru datele, prezentate de Utilizator pe Site în forma publică.
8.   New Kids este în drept să efectueze înscrierea convorbirilor telefonice cu Utilizator. New Kids se obligă: să prevină încercările de acces nesancționat la informații, primite pe parcursul convorbirilor telefonice, și/sau transmiterea acestei către părțile terțe, care nu au importanța directă asupra executării comenzii.

 

Dispoziții generale

1. Prezenul Acord este reglamentat de legislația Republicii Moldova.
2. Toate litigiile şi divergenţele asupra Acordului sunt soluționate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
3. Nimic în Acord nu poate fi înțeles ca stabilire între New Kids și Utilizator a unor relații de prietenie, relații de activitate comună, relații de recrutare personală, sau unor alte relații care nu sunt prevăzute de prezentul Acord.